Sveriges största tillgång – skogen

Sveriges största tillgång – skogen

Klimatförändringar är idag ett globalt problem och konsekvenserna börjar märkas på många platser. Medeltemperaturen stiger på hela jordklotet och problemen blir mer och mer omfattande. Ett tydligt exempel i Sverige är de låga grundvattennivåerna de senaste åren. Sverige har kommit långt vad gäller att minska utsläppen och att värna om den närliggande och globala miljön. En stor fördel är att landet består av 70 procent skog. Totalt sett blir det ungefär 88 miljarder träd som kan bidra till att bibehålla ett bättre klimat och för Sveriges del är det viktigt för att det ska kunna vara ett hållbart samhälle i framtiden. För att det ska bli lättare att förstå vad skogen gör uppgår den koldioxid som finns i den svenska skogen till 3800 miljarder ton. Det är lika mycket som släpps ut om varje svensk åker 530 resor fram och tillbaka till Thailand.

Uträkningarna gör att det blir lättare att förstå värdet av vilken tillgång den svenska skogen är för klimatet. Det har blivit vida känt världen över att skogen bidrar otroligt mycket för att behålla klimatet bättre och därför har FN utsett den 21 mars till internationella skogsdagen.

Skogen gör Sverige klimatsmart

koldioxid

Sverige är idag ett av få länder som fortfarande kan binda lika mycket koldioxid som landets utsläpp. Koldioxiden från transport, jordbruk och bostäder binds idag av den svenska skogen och utan den hade klimatet varit betydligt varmare. Den svenska skogen ökar dessutom varje år vilket leder till att lagringen av koldioxid också ökar. Skogen spelar en annan viktig roll i samhället och naturen och det är att den kan ersätta fossila råvaror som till exempel olja. Det är helt klart en nödvändighet att använda skogen som en resurs för att kunna minska utsläppen enligt de globala avtalen.Mest skog i landet finns uppe i Norrbotten, vilket är naturligt eftersom det är störst till ytan. Minst skog finns ute på Gotland där marken till största del består av sand. Trots att Norrbotten har mest skog är det i Jämtland skogen lagrar mest koldioxid per invånare. Där lagras totalt sett över 3000 ton koldioxid. Det räcker för att alla invånare i Jämtland skulle kunna flyga 4400 gånger till Thailand tur och retur. Stockholm har minst koldioxid per invånare med 30 ton, men även om skillnaden är stor räcker det till 40 resor per invånare till Thailand tur och retur.

Skogsvården är otroligt viktig för miljön

Det är viktigt att sköta skogen eftersom en bra tillväxt binder mer koldioxid. Under tillväxtperioden binds mer koldioxid än när trädet är gammalt. Den mängd koldioxid en bil släpper ut på en resa mellan Trelleborg och Treriksröset är samma mängd som en stor tall kan lagra.

Fördelen med skogen i Sverige idag är att den hela tiden växer. En bra tillväxt är gynnsamt för klimatet och Sverige kan med stolthet presentera sin skog. Eftersom skogen är en av de viktigaste tillgångarna behöver vi värna om våran skog för framtiden. Skogen är ett bra alternativ till många fossila bränslen och i Sverige finns idag många bra skogsbruksplaner för att hela tiden öka mängden skog.

© 2021 necc