En minskad klimatpåverkan behövs

En minskad klimatpåverkan behövs

Sverige har en hög klimatpåverkan per person jämfört med det globala genomsnittet. För att uppnå målen Sverige har satt med Parisavtalet behövs en minskning göras från 10 ton per person och år till 2 ton. Det är en stor minskning och kommer att kräva att personer gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Målet med 2 ton är satt till 2050 och det är långt tid för att göra förbättringar.

De val privatpersoner gör kan påverka stort och genom att sprida kunskap om vad som kan göra går det att minska utsläppen. Personer kan tänka att valen en person gör inte spelar någon roll, men det är tvärtom. Tillsammans behöver vi alla minska klimatpåverkan och de utsläpp vi bidrar med. Enkla val som att välja att flyga mindre, förändra våra matvanor eller köpa begagnat kan räcka långt. Faktum är att aktiva val inom de områdena kan minska utsläppen med flera ton under ett år.

Alla utsläpp går inte att påverka

Några av de ton som räknas till en person går inte att påverka direkt. Det är utsläpp som kommer från samhället i stort och kan räknas från att bygga infrastruktur eller från andra samhällsfunktioner. Det är inte bara privatpersoner som behöver bidra med minskade utsläpp utan även företag och den offentliga sektorn behöver arbete aktivt.

Alla utsläpp går inte att påverka

Ett bra sätt att minska sin egen klimatpåverkan är genom att minska antalet resor. Personer som gillar att resa och reser mycket kan välja att göra längre resor mer sällan. På det sättet går det att minska klimatpåverkan utan att förändra livsstilen. Idag syns den klimatpåverkan en resa har på flygbiljetterna. Det går även att räkna ut utsläppen för en resa. Utsläppen från flygresor påverkar på ett annat sätt än andra utsläpp. Eftersom de sker på hög höjd blir effekten annorlunda och gör dubbel påverkan på klimatet. Resenärer som väljer tåg som ett alternativ besparar miljön en massa utsläpp. Kollektiva resor och samåkning är ett annat sätt att bespara klimatet från en massa utsläpp.

Medvetna val kan bidra mycket

Medvetna val av mat kan bidra till stora besparingar på miljön. Det pratas idag mycket om att kött har en större påverkan på klimatet än vegetariska alternativ. Anledningarna till det är många och det handlar i första hand om att köttproduktion skapar många utsläpp när foder ska tillverkas eller importeras. När foder ska produceras för djur krävs det att en traktor körs flera gånger och utsläppen från traktorn påverkar miljön. Odlingar av grödor och grönsaker ger en mindre påverkan på klimatet eftersom utsläppen därifrån blir mindre. Ett bra sätt att minska sin påverkan är genom att välja att äta mindre kött och ost. Det är ett effektivt sätt att bidra genom att göra ett aktivt val för klimatet. Djurhållningen har även en positiv verkan på miljön genom att betande djur håller markerna öppna. Den biologiska mångfalden ökar när markerna hålls öppna vilket i sin tur leder till en bättre miljö.

© 2021 necc