Effektiv klimatpolitik

Effektiv klimatpolitik

Effektiv klimatpolitik

En debatt som framförallt på senare tid har blivit allt större är hur man ska kunna ta fram en effektiv klimatpolitik. Att leva på ett mer klimatsmart sätt är nödvändigt för att man ska kunna minska utsläppen och det negativa användandet av jordens resurser. Nya mål har satts både i Sverige och resten av världen. Däribland har man infört ett Parisavtal som innehåller nödvändiga riktlinjer och deadlines för hur man ska begränsa koldioxidutsläpp. Men hur ser dagens effektiva klimatpolitik ut och vad måste införas för att kunna minska växthuseffekten och vända den negativa våg av klimatförändringar som idag sker?

Parisavtalet – det globala klimatavtalet

Parisavtalet trädde i kraft år 2016 och är ett globalt klimatavtal som har satts in för att man ska kunna begränsa klimatpåverkan och den globala uppvärmningen. Till detta vill man minska utsläpp och växthusgaser och successivt förbättra den påverkan på miljön som människan har idag. För att kunna hamna på rätt bana är Parisavtalet en mycket viktig byggsten som hjälper länder att kontrollera och förändra sitt tankesätt, för att istället fokusera på hållbara källor som genererar i mindre utsläpp. Även fast klimatet ständigt genomgår förändringar så är den som sker nu särskilt oroväckande. Den ökade temperaturen runt om i världen har bevisat påverka antalet naturkatastrofer negativt och påverkar även allting som lever på jorden markant. Ett av målen med Parisavtalet är att hålla oss under 2.0 grader, gärna mycket lägre än så om man jämför med förindustriell tid.

Hur ser Sveriges klimatpolitik ut?

Så vad gör då Sverige för att upprätthålla sin del av avtalet? Sverige har infört ett ramverk med etappmål och långtidsmål fram till år 2045. Det slutliga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp och att utsläppen ska bli minst 85% lägre. Detta i kombination med de klimatmål som EU har satt upp, gör att Sverige har en lång väg kvar att gå. Men med små steg framåt kommer Sverige allt närmare det slutliga målet och man kan redan se förändringar runt om i landet. Enorma resurser har till exempel lagts på att utveckla miljövänliga och förnyelsebara energikällor, som vind-, sol- och vattenkraft.

Vad kan konsumenten tänka på och förändra?

Vad kan konsumenten tänka på och förändra?

Men det är inte bara myndigheterna som måste förändra sitt miljötänk, för att Parisavtalet ska kunna upprätthållas. Det är även viktigt att man som konsument gör smarta investeringar och lever mer miljövänligt. Detta kan man göra på flera sätt. Två stora faktorer som genererar i allra mest växthusgaser är köttproduktion och transport. Genom att skära ner på båda dessa delar kan man spara mängder av utsläpp. Kanske testa på en vegetariskt vecka och åk kommunalt i största möjliga mån. Det är också viktigt att man använder grön el och en uppvärmningsmetod i hemmet som är mer klimatsmart.

Men överkonsumtion i allmänhet bidrar även det till mängder av onödigt utsläpp. Genom att handla mer second hand eller kläder och möbler som är tillverkade av mer klimatsmarta material kan mängder av utsläpp besparas. Genom att göra bättre val i vardagen kan man hjälpa Sverige att kunna upprätthålla sin del av Parisavtalet.

© 2021 necc