Det framtida klimatet

Det framtida klimatet

Klimatet kommer att fortsätta förändras under de närmaste åren. Stora åtgärder har gjorts för att minska växthusgaserna. Problemet med växthusgaser är att de stannar kvar länge i atmosfären vilket kommer att leda till långvariga problem. Förbättringarna i form av åtgärder för klimatet kommer visserligen att bromsa upp utvecklingen, men problemen med de växthusgaser som finns idag kommer att bestå en lång tid framöver.

Det är inte bara växthusgaserna som gör att det finns en tröghet i utvecklingen. Världshavens temperaturer har förändrats och innan de kan återgå till en stabil nivå kommer det att ta lång tid. Tiden det kommer att ta för klimatet att helt återhämta sig från effekterna kan ta uppemot hundra, eller till och med tusen år, innan det helt och hållet märks vad växthuseffekterna har orsakat.

Datamodeller gör uträkningar

Det här är svåra uträkningar att göra och eftersom vi ännu inte vet de framtida effekterna finns det datorer och modeller för uträkningar. De räknar ut hur klimatet kan komma att förändras i framtiden. Uträkningarna görs med olika data från atmosfären, haven, jordytan och de förändringar som sker i växtligheten jorden över. Förutom de fysiska uträkningarna över hur klimatet förändras tas även hänsyn till den förändrade befolkningsmängden och faktorer som förändras i och med de förändringar som sker med den. Olika scenarier visas upp efter uträkningar där hänsyn har tagits till minskade utsläpp och eventuellt olika val som görs för miljön i framtiden.

Den högsta uträkningen visar på att temperaturen skulle öka med ungefär 4 grader mot slutet av seklet. I det scenariot har det räknats på att inga åtgärder görs för att minska utsläppen. I första hand görs uträkningar för att den globala anpassningen ska kunna göras bättre för de klimatförändringar som kommer.

Datamodeller gör uträkningar

De klimateffekter som sker idag tros kunna förstärka den pågående uppvärmningen ytterligare. I vilken omfattning det kan ske är svårt att avgöra och även när det kan komma att ske. Allteftersom ökar kunskapen om vad som händer och vad som kan förväntas hända. Förändringarna som i sin tur leder till nya förändringar är exempelvis den polaris som smälter. Samtidigt som isarna smälter gör det att ny växtlighet kan breda ut sig där det tidigare har varit is. Växtligheten reflekterar mindre solljus än isen har gjort tidigare vilket leder till att temperaturökningen går snabbare.

Vad kan vi vänta oss?

Det finns mycket vi kan förvänta oss framöver som är direkt kopplat till klimatförändringarna. Havsytan kommer att stiga och få en högre genomsnittlig nivå hela tiden. De scenarier som har gjorts för att beräkna stigningen av havsytan visar på att den mest troligt kommer att stiga mer än vad den gjorde mellan åren 1971 – 2000. Anledningarna är att medeltemperaturen ökar vilket leder till att inlandsisar och glaciärer smälter.

Haven kommer att fortsätta uppvärmningen vilket kommer att leda till att cirkulationen i haven kommer att öka när det djupare vattnet blir varmare. Kontraster i nederbördsmängden kommer att förändras allteftersom vilket kommer att leda till att det blir skillnader både lokalt och regionalt. Exakta konsekvenser är svåra att räkna ut, men klimatet kommer helt klart att se annorlunda ut i framtiden.

© 2021 necc