Kategori: Bloggen

Effektiv klimatpolitik

En debatt som framförallt på senare tid har blivit allt större är hur man ska kunna ta fram en effektiv klimatpolitik. Att leva på ett mer klimatsmart sätt är nödvändigt för att man ska kunna minska utsläppen och det negativa användandet av jordens resurser. Nya mål har satts både i Sverige och resten av världen.…
Läs mer

Miljöaktivister

När människor nämner miljöaktivister och aktivism är det första som kommer att tänka på offentliga demonstrationer. Men det finns många former av aktivism. En av de mest kända miljöaktivisterna i världen var Henry David Thoreau, författare av boken Walden (1854) och essän Civil olydnad (1849).  Hans skrifter är lika aktuell för dagens miljöaktivister som när…
Läs mer

Det framtida klimatet

Klimatet kommer att fortsätta förändras under de närmaste åren. Stora åtgärder har gjorts för att minska växthusgaserna. Problemet med växthusgaser är att de stannar kvar länge i atmosfären vilket kommer att leda till långvariga problem. Förbättringarna i form av åtgärder för klimatet kommer visserligen att bromsa upp utvecklingen, men problemen med de växthusgaser som finns…
Läs mer

Bättre klimat i städer

Det finns en del att göra för att skapa ett bättre klimat i städerna. Framtidens städer kommer att behöva se annorlunda ut. Sverige har kommit långt vad gäller att göra städer som är gröna och har växtlighet. Dessvärre har inte alla länder världen över kommit lika långt och åtgärder kommer att behöva göras. Även om…
Läs mer

Boende och klimatpåverkan

Ett bra sätt att göra ett aktivt val för klimatet är att välja ett boende som är mer klimatsmart. Det första steget mot att bli mer klimatsmart kan vara att bo på en mindre yta. Stora boenden kostar mer att värma upp vilket gör en större påverkan på klimatet. Uppvärmningen är viktig eftersom den utgör…
Läs mer

Händelseförloppet vid torka

I ett första skede när ett land drabbas av torka märks det på att vattennivåerna blir lägre. I ett senare skede kommer det även att påverka jordbruket och därigenom samhället i stort. Vattentäkterna är idag stora resurser och ett minskat flöde i vattendrag leder till en minskad elproduktion. Fisket påverkas på sikt när vattennivåerna är…
Läs mer

Sverige drabbas av torka

Världen över sker idag stora förändringar efter att medeltemperaturen har ökat allt mer. Även i Sverige har förändringarna börjat märkas och något som har kommit att bli ett problem är torka. Grundvattennivåerna har de senaste åren varit lägre och efter att nederbörd uteblivit i perioder har torka blivit resultatet. Det svenska samhället är inte vana…
Läs mer

En minskad klimatpåverkan behövs

Sverige har en hög klimatpåverkan per person jämfört med det globala genomsnittet. För att uppnå målen Sverige har satt med Parisavtalet behövs en minskning göras från 10 ton per person och år till 2 ton. Det är en stor minskning och kommer att kräva att personer gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Målet…
Läs mer

Parisavtalet – gemensamma globala klimatmål

Efter fyra år av förhandlingar mellan flera länder förhandlades 2015 fram ett gemensamt globalt klimatmål. I första hand är tanken att utsläpp av växthusgaser ska minska. Nästa steg är att arbeta för att stödja områden som har blivit utsatt för konsekvenser av klimatförändringar. Avtalet är kopplat till klimatkonventionen och är ett internationellt avtal under FN.…
Läs mer

Framtidens arbete med försurning

Det är inte bara arbetet med sjöarna som har gjort att miljön i Sverige har förbättrats. Miljöarbetet har lett till att det sulfat som försurat sjöarna har minskat under åren. Idag är det bara 20 procent av den mängd utsläpp som var för 25 år sedan. Påfrestningen av att ny försurning har tillkommit har därigenom…
Läs mer

© 2021 necc