Bättre klimat i städer

Bättre klimat i städer

Det finns en del att göra för att skapa ett bättre klimat i städerna. Framtidens städer kommer att behöva se annorlunda ut. Sverige har kommit långt vad gäller att göra städer som är gröna och har växtlighet. Dessvärre har inte alla länder världen över kommit lika långt och åtgärder kommer att behöva göras. Även om vi har kommit långt i Sverige finns det mycket som kan förbättras. Det nya uttrycket urban grönska har mer och mer kommit att tas till vara på. Gröna områden planeras in i städerna och även platser där invånare ska få möjlighet att odla finns med i stadsplaneringarna. På många håll planeras det även för att kunna få in grönska på nya platser. Mer grönområden i städerna gynnar både invånare och miljön.
Studier visar att invånare i städer blir mer lyckliga av att ha områden med grönt och blått i sin närhet. Det gröna som planeras in i form av växtlighet kompletteras med blått genom att bland annat fontäner byggs.

Grönare städer

Arbetet med att göra städerna mer gröna gynnar inte bara invånarna. Över hela världen märks stora förbättringar på miljön efter att grönområden har kommit till. Allteftersom har gröna städer kommit att bli en viktig del i länders klimatarbete. På många sätt gör det att en del miljöförstöring kompenseras, men långt ifrån allt. Gröna städer har fler fördelar och en av dem är att närmiljön får ett bättre skydd mot naturkatastrofer. Genom att plantera in träd skapas ett bättre skydd mot bland annat översvämningar och torka.

grön stad

Storstäder idag blir allt större och på många håll i världen har de redan blivit enorma. Ibland har städerna vuxit ihop med andra storstäder och på det sättet har naturen hamnat långt ut från stadens centrum. Grönområden har därmed fått en ny viktig uppgift eftersom de börjar fungera som ett ekosystem. Det här krävs för att bibehålla en ekologisk balans i naturen. Invånarna börjar nu hamna långt från naturen i och med att städerna växer och det kan vara svårt att ta sig ut till naturen.

Den svåra balansen

Problemen stadsplanerare kan möta när de ska anlägga grönområden är att städerna växer otroligt snabbt. Den snabba tillväxten gör att möjligheterna till grönområden minskar snabbt eftersom efterfrågan på bostäder ofta är större. Samtidigt krävs det att en balans skapas mellan bostäder, industrier och grönområden för att på lång sikt få en stad som är klimatvänlig. Om grönområdena tar för mycket plats kommer det att bli mindre plats åt att bygga bostäder och det kommer att göra att ytan städerna tar upp ökar snabbare. Skogsområden i städer kan bidra till att minska luftföroreningarna genom att träden binder koldioxiden. Fördelar med att välja mer grönt i städerna är många och kan verkligen gynna invånarna. Förhoppnings kommer trenden med att städerna blir mer och mer gröna att växa i framtiden. Befolkningen i världen ökar vilket gör att behovet av städer blir större, speciellt storstäder. För att naturen ska kunna hållas i balans är det bra att det redan i planeringsstadiet finns med att städerna ska hållas gröna längre fram.

© 2021 necc