Författare: Truls

necc

Luftföroreningar kan påverka barns utveckling

Ett av de största hoten idag är luftföroreningar. De syns inte, men utgör samtidigt ett stort hot mot människor. Luftföroreningar kan förkorta livslängden och gör människor sjuka. Naturen tar också stor skada av luftföroreningar och de bidrar till övergödning, växtskador, försurning, korrosion och klimatförändringar. Förbränning av olika typer är det som leder till luftföroreningar. De…
Läs mer

Sveriges största tillgång – skogen

Klimatförändringar är idag ett globalt problem och konsekvenserna börjar märkas på många platser. Medeltemperaturen stiger på hela jordklotet och problemen blir mer och mer omfattande. Ett tydligt exempel i Sverige är de låga grundvattennivåerna de senaste åren. Sverige har kommit långt vad gäller att minska utsläppen och att värna om den närliggande och globala miljön.…
Läs mer

© 2020