Dag: 24 mars, 2021

Effektiv klimatpolitik

En debatt som framförallt på senare tid har blivit allt större är hur man ska kunna ta fram en effektiv klimatpolitik. Att leva på ett mer klimatsmart sätt är nödvändigt för att man ska kunna minska utsläppen och det negativa användandet av jordens resurser. Nya mål har satts både i Sverige och resten av världen.…
Läs mer

© 2021 necc