Dag: 5 augusti, 2019

necc

Bättre klimat i städer

Det finns en del att göra för att skapa ett bättre klimat i städerna. Framtidens städer kommer att behöva se annorlunda ut. Sverige har kommit långt vad gäller att göra städer som är gröna och har växtlighet. Dessvärre har inte alla länder världen över kommit lika långt och åtgärder kommer att behöva göras. Även om…
Läs mer

© 2020