Månad: augusti 2019

necc

Det framtida klimatet

Klimatet kommer att fortsätta förändras under de närmaste åren. Stora åtgärder har gjorts för att minska växthusgaserna. Problemet med växthusgaser är att de stannar kvar länge i atmosfären vilket kommer att leda till långvariga problem. Förbättringarna i form av åtgärder för klimatet kommer visserligen att bromsa upp utvecklingen, men problemen med de växthusgaser som finns…
Läs mer

Bättre klimat i städer

Det finns en del att göra för att skapa ett bättre klimat i städerna. Framtidens städer kommer att behöva se annorlunda ut. Sverige har kommit långt vad gäller att göra städer som är gröna och har växtlighet. Dessvärre har inte alla länder världen över kommit lika långt och åtgärder kommer att behöva göras. Även om…
Läs mer

© 2020