Dag: 12 juli, 2019

necc

Händelseförloppet vid torka

I ett första skede när ett land drabbas av torka märks det på att vattennivåerna blir lägre. I ett senare skede kommer det även att påverka jordbruket och därigenom samhället i stort. Vattentäkterna är idag stora resurser och ett minskat flöde i vattendrag leder till en minskad elproduktion. Fisket påverkas på sikt när vattennivåerna är…
Läs mer

© 2020