Månad: juli 2019

necc

Boende och klimatpåverkan

Ett bra sätt att göra ett aktivt val för klimatet är att välja ett boende som är mer klimatsmart. Det första steget mot att bli mer klimatsmart kan vara att bo på en mindre yta. Stora boenden kostar mer att värma upp vilket gör en större påverkan på klimatet. Uppvärmningen är viktig eftersom den utgör…
Läs mer

Händelseförloppet vid torka

I ett första skede när ett land drabbas av torka märks det på att vattennivåerna blir lägre. I ett senare skede kommer det även att påverka jordbruket och därigenom samhället i stort. Vattentäkterna är idag stora resurser och ett minskat flöde i vattendrag leder till en minskad elproduktion. Fisket påverkas på sikt när vattennivåerna är…
Läs mer

© 2020