Dag: 7 juni, 2019

necc

Parisavtalet – gemensamma globala klimatmål

Efter fyra år av förhandlingar mellan flera länder förhandlades 2015 fram ett gemensamt globalt klimatmål. I första hand är tanken att utsläpp av växthusgaser ska minska. Nästa steg är att arbeta för att stödja områden som har blivit utsatt för konsekvenser av klimatförändringar. Avtalet är kopplat till klimatkonventionen och är ett internationellt avtal under FN.…
Läs mer

© 2020