Månad: juni 2019

necc

Sverige drabbas av torka

Världen över sker idag stora förändringar efter att medeltemperaturen har ökat allt mer. Även i Sverige har förändringarna börjat märkas och något som har kommit att bli ett problem är torka. Grundvattennivåerna har de senaste åren varit lägre och efter att nederbörd uteblivit i perioder har torka blivit resultatet. Det svenska samhället är inte vana…
Läs mer

En minskad klimatpåverkan behövs

Sverige har en hög klimatpåverkan per person jämfört med det globala genomsnittet. För att uppnå målen Sverige har satt med Parisavtalet behövs en minskning göras från 10 ton per person och år till 2 ton. Det är en stor minskning och kommer att kräva att personer gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Målet…
Läs mer

Parisavtalet – gemensamma globala klimatmål

Efter fyra år av förhandlingar mellan flera länder förhandlades 2015 fram ett gemensamt globalt klimatmål. I första hand är tanken att utsläpp av växthusgaser ska minska. Nästa steg är att arbeta för att stödja områden som har blivit utsatt för konsekvenser av klimatförändringar. Avtalet är kopplat till klimatkonventionen och är ett internationellt avtal under FN.…
Läs mer

© 2020