Dag: 24 april, 2019

necc

Det aktiva arbetet mot försurning

Sverige började tidigt med att jobba för att förbättra miljön i våra svenska vattendrag. Redan på 70-talet påbörjades arbete med att kalka sjöar och vattendrag runt om i Sverige. Arbetet finansierades statligt och det har fortsatt ända tills idag. Det bidrag som staten lägger på åtgärder i våra vattendrag ligger idag på runt 160 miljoner…
Läs mer

© 2020