Dag: 11 april, 2019

necc

Luftföroreningar kan påverka barns utveckling

Ett av de största hoten idag är luftföroreningar. De syns inte, men utgör samtidigt ett stort hot mot människor. Luftföroreningar kan förkorta livslängden och gör människor sjuka. Naturen tar också stor skada av luftföroreningar och de bidrar till övergödning, växtskador, försurning, korrosion och klimatförändringar. Förbränning av olika typer är det som leder till luftföroreningar. De…
Läs mer

© 2020