Dag: 2 april, 2019

necc

Sveriges största tillgång – skogen

Klimatförändringar är idag ett globalt problem och konsekvenserna börjar märkas på många platser. Medeltemperaturen stiger på hela jordklotet och problemen blir mer och mer omfattande. Ett tydligt exempel i Sverige är de låga grundvattennivåerna de senaste åren. Sverige har kommit långt vad gäller att minska utsläppen och att värna om den närliggande och globala miljön.…
Läs mer

© 2020